Akce mateřské školy  2017/18

 Celoroční projekty

 • Spolupráce se ZŠ Borovského 
 • Zapojení do výtvarných soutěží pořádaných městem Karviná
 • Aktivity pro děti MŠ (Plavání,škola v přírodě, lyžařský výcvik apod. - podle zájmu rodičů)

 

 Plán akcí je orientační, během školního roku je aktuálně doplňován

Září :

 • Třídní schůzky     5.9.    Zdražilová
 • Polodenní výlet

Říjen :

 • Podzimní hrátky s rodiči
 • Návštěva kamarádů v 1.třídě
 • Kino

Listopad :

 • Lampiónový průvod
 • Výtvarná dílnička
 • divadlo v MŠ

Prosinec :

 • Mikulášská nadílka  s rodiči v domě Družba  4.12.
 • Posezení u stromečku 

Leden :

 • kuchařské odpoledne s rodiči
 • kino
 • keramická dílnička

Únor :

 • Karneval  v MŠ
 • JO-JO PARK Ostrava   
 • Solná jeskyně

Březen :  

 • Měsíc knihy - návštěva knihovny
 • Policie v MŠ
 • Velikonoční dílnička
 • Hasiči v MŠ

Duben :  

 • Den otevřených dveří
 • Odpolední zábava pro rodiče a děti -Probouzení broučků s kouzelníkem 4.4.
 • Návštěva statku v Olšinách, jízda na koních

Květen :

 • Besídka ke Dni matek
 • Divadlo v MŠ

Červen :

 • Den dětí, rozloučení s předškoláky  
 • Školní výlet
 • Škola v přírodě
Organizace školního roku 2018/2019:

zahájení: pondělí 3.září 2018

konec 1. pololetí: 31.ledna 2019 

konec 2. pololetí: 28. června 2019 

 

Prázdniny a svátky :

Den české státnosti: 28.9. 2018

Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2018

Den vzniku samostatného českosl. 

státu:  28.10. 2018

Vánoční prázdniny: 

22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny:  11.2.-17.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4. 2019

Velký pátek:  19.4. 2019

Velikonoční pondělí:  22.4. 2019

Svátek práce: středa 1. 5. 2019

Den vítězství: středa 8.5. 2019

Hlavní letní prázdniny: 29.6.-1.9. 2019

 
 

 

Fotografie si můžete prohlédnout na :

www.zonerama.com/MSNaKopci

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Borovského Karviná
Ve Svahu 775
734 01 Karviná - Ráj
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353

Adresa MŠ:
Na Kopci 2099
734 01 Karviná
ZŠ Borovského :
tel.: 596 312 054 , 596 312 476

MŠ Na Kopci :
Tel.: 732 932 190
Vedoucí učitelka MŠ
Šárka Krhovjáková
Tel.: 606 205 149
Referentka MŠ
Bc.Kateřina Golasowská
Tel.: 558 848 093
msnakopci@seznam.cz