O NAŠÍ ŠKOLE

 

Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je předškolní vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj dítěte. Naše mateřská škola vám nabízí ty nejkvalitnější a časem ověřené služby v oblasti předškolního vzdělávání. Kromě předškolního vzdělávání nabízíme pro vaše děti i další zájmové aktivity - plavání, lyžování, školu v přírodě. Naším cílem je spokojenost vašich dětí.                                                                                  

Mateřská škola je po celkové rekonstrukci ( elektro,stavební úpravy,nový nábytek pro děti),v celé budově jsou nová plastová okna a také fasáda budovy. V roce 2015 a 2016 byla dovybavena i školní zahrada herními prvky, které splňují požadavky na celkový pohybový rozvoj dětí, na kterých má nemalou zásluhu Nadační fond OKD a Statutární město Karviná.

Hlavními partnery spolupráce s naší MŠ jsou rodiče,účastní se školních akcí,pomáhají škole finančními dary,konzultují s učitelkami výchovné,vzdělávací i zdravotní problémy svých dětí.

Od 1.1.2016 jsme sloučeni se ZŠ Borovského v  jeden právní subjekt, a z toho vyplývá i vzájemná spolupráce.

Náš Školní vzdělávací program zaměřujeme na poznávání vztahů a souvislostí,které spojujeme s poznáním světa.Vzhledem k získaným zkušenostem,které máme s využíváním Rámcově vzdělávacího programu předškolního věku,má školní vzdělávací program volnější integrované bloky.O to větší prostor je dán pro rozpracování třídního vzdělávacího programu a tvořivost pedagogů. Snažíme se zaměřit hlavně na situační učení a motivaci dětí tak, aby byly obohaceny o nové poznatky,dovednosti a zkušenosti nenásilnou formou. V tomto duchu se snažíme o rozpracování tématických celků,projektů i programů,které vytvoří pestrost a rozmanitost pobytu pro vaše děti. Dále se snažíme předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí,sebejistotu a tvořivost dětí.

                                                                                                                                                                        

 

Organizace školního roku 2018/2019:

zahájení: pondělí 3.září 2018

konec 1. pololetí: 31.ledna 2019 

konec 2. pololetí: 28. června 2019 

 

Prázdniny a svátky :

Den české státnosti: 28.9. 2018

Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2018

Den vzniku samostatného českosl. 

státu:  28.10. 2018

Vánoční prázdniny: 

22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny:  11.2.-17.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4. 2019

Velký pátek:  19.4. 2019

Velikonoční pondělí:  22.4. 2019

Svátek práce: středa 1. 5. 2019

Den vítězství: středa 8.5. 2019

Hlavní letní prázdniny: 29.6.-1.9. 2019

 
 

 

Fotografie si můžete prohlédnout na :

www.zonerama.com/MSNaKopci

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Borovského Karviná
Ve Svahu 775
734 01 Karviná - Ráj
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353

Adresa MŠ:
Na Kopci 2099
734 01 Karviná
ZŠ Borovského :
tel.: 596 312 054 , 596 312 476

MŠ Na Kopci :
Tel.: 732 932 190
Vedoucí učitelka MŠ
Šárka Krhovjáková
Tel.: 606 205 149
Referentka MŠ
Bc.Kateřina Golasowská
Tel.: 558 848 093
msnakopci@seznam.cz