Platby v mateřské škole

Platby v MŠ pro školní rok 2017/18

 

 Od 1.9.2017 dochází k úpravě stravovací normy ( dle vyhlášky MŠMT ČR č.107/05 Sb. o školním stravování. Finanční limit pro nákup potravin se zvyšuje z 33,- Kč na 34,- Kč.

 

Školné          300,-Kč

Plátci nejsou:

  • zákonní zástupci dětí, které v období  od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší věku 6 let.
  • v případě zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, stanovených podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokázal ředitelce mateřské školy předložením písemného oznámení nebo rozhodnutí, které mu bylo vydáno příslušným orgánem státní sociální podpory 
  • zákonný zástupce dítěte, který se prokáže pobíráním dávky v hmotné nouzi ( za příslušný kalendářní měsíc)
     

Stravné     34,-Kč děti s celodenní docházkou

                  36,-Kč děti sedmileté (s odročenou školní docházkou)

Vyzvedávání dítěte po obědě hlaste předem paní učitelce - dítě dostane po obědě odpolední svačinku domů.

V případě neprovedení platby je možno uhradit hotově nebo na číslo účtu: 1721590359/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte.

Nepřítomnost dítěte v MŠ hlaste prostřednictvím Sms zprávy (732 932 190) nebo zápisem do sešitu v šatně dítěte a to nejpozději den dopředu do 12,30 hodin. Pokud dítě neodhlásíte, je mu započítávána strava na další den (v případě onemocnění si můžete vyzvednout 1.den nemoci oběd v kuchyni v době 11:15 - 11:30 hod). Taktéž je třeba dítě nahlásit den dopředu před opětovným nastoupením  do MŠ.

 

 

 

                        

 

 

Organizace školního roku 2018/2019:

zahájení: pondělí 3.září 2018

konec 1. pololetí: 31.ledna 2019 

konec 2. pololetí: 28. června 2019 

 

Prázdniny a svátky :

Den české státnosti: 28.9. 2018

Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2018

Den vzniku samostatného českosl. 

státu:  28.10. 2018

Vánoční prázdniny: 

22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny:  11.2.-17.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4. 2019

Velký pátek:  19.4. 2019

Velikonoční pondělí:  22.4. 2019

Svátek práce: středa 1. 5. 2019

Den vítězství: středa 8.5. 2019

Hlavní letní prázdniny: 29.6.-1.9. 2019

 
 

 

Fotografie si můžete prohlédnout na :

www.zonerama.com/MSNaKopci

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Borovského Karviná
Ve Svahu 775
734 01 Karviná - Ráj
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353

Adresa MŠ:
Na Kopci 2099
734 01 Karviná
ZŠ Borovského :
tel.: 596 312 054 , 596 312 476

MŠ Na Kopci :
Tel.: 732 932 190
Vedoucí učitelka MŠ
Šárka Krhovjáková
Tel.: 606 205 149
Referentka MŠ
Bc.Kateřina Golasowská
Tel.: 558 848 093
msnakopci@seznam.cz