Třídy a provoz mateřské školy 2018/19

třída BERUŠKYp. uč. Ladislava Kročilová

                             p. uč. Ing. Kateřina Urbančíková

                             chůva: Dagmar Šamalová

 

třída PEJSCI   -    p.uč. Dana Jakubíková  

                              

 

Mateřská škola je otevřena v době  6:00 -16:00

Příchod dětí do MŠ  :             06:00-08:00 

                                             (6:00-7:30 se děti schází z provozních

                                             důvodů  ve třídě Berušky)                                           

Vyzvednutí dětí po obědě:    12:00-12:30

Vyzvednutí dětí odpoledne:  14:30-16:00 

                                           (15:00 - 16:00  se děti ze třídy Berušky

                                             rozchází)           

Režim dne

6,00 – 7,30      scházení ve třídě BERUŠKY
                        hry a činnosti dětí dle jejich volby
7,30                 odchod dětí do své třídy - PEJSCI
7,30 - 10,00     hry a činnosti dětí dle jejich volby
                        řízené činnosti, práce ve skupinkách, cvičení
                        individuální práce s dětmi
8,30 - 9,00       dopolední svačinka
10,00 - 11,30   pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí řízené 
                        i volné hry 
                        pobyt v tělocvičně,pohybové hry
                        Po celý rok  sledujeme hlášení o stavu inverze
11,15 -12,00    oběd
12,00 -12,30    hygiena, příprava na odpočinek,
12,30 –12,45   poslech pohádek
12,45 –14,00   odpočinek dětí ( respektujeme individuální potřebu spánku)
13,30 - 14,15   průběžné vstávání
14,15 –14,45   odpolední svačina
14,30 - 16,00   zájmové aktivity dětí, pohybové hry, volné činnosti
 
Po celý den je zajištěn pitný režim

 

V Mateřské škole se o vaše děti starají :

Pedagogové : 

ved.uč. MŠ :    Šárka Krhovjáková

p.učitelky :     Dana Jakubíková,

                      Ladislava Kročilová

                      Ing. Kateřina Urbančíková

                      

Správní zaměstnanci :

referentka :    Bc.Kateřina Golasowská

kuchařka:       Miluše Studená

školnice a chůva: Dagmar Šamalová

uklizečka :      Denisa Mrázková

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019:

zahájení: pondělí 3.září 2018

konec 1. pololetí: 31.ledna 2019 

konec 2. pololetí: 28. června 2019 

 

Prázdniny a svátky :

Den české státnosti: 28.9. 2018

Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2018

Den vzniku samostatného českosl. 

státu:  28.10. 2018

Vánoční prázdniny: 

22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny:  11.2.-17.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4. 2019

Velký pátek:  19.4. 2019

Velikonoční pondělí:  22.4. 2019

Svátek práce: středa 1. 5. 2019

Den vítězství: středa 8.5. 2019

Hlavní letní prázdniny: 29.6.-1.9. 2019

 
 

 

Fotografie si můžete prohlédnout na :

www.zonerama.com/MSNaKopci

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Borovského Karviná
Ve Svahu 775
734 01 Karviná - Ráj
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353

Adresa MŠ:
Na Kopci 2099
734 01 Karviná
ZŠ Borovského :
tel.: 596 312 054 , 596 312 476

MŠ Na Kopci :
Tel.: 732 932 190
Vedoucí učitelka MŠ
Šárka Krhovjáková
Tel.: 606 205 149
Referentka MŠ
Bc.Kateřina Golasowská
Tel.: 558 848 093
msnakopci@seznam.cz